tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Πολυήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζει το Λύκειο Λεβιδίου!

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Πολυήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη ετοιμάζει το Λύκειο Λεβιδίου!

Πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης του Λυκείου Λεβιδίου, με λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, έχει προγραμματιστεί για το χρονικό διάστημα από ...Δευτέρα 05-03-2012 έως Παρασκευή 09-03-2012. Στην εκδρομή, η οποία θα γίνει με βάση το πρόγραμμα που ακολουθεί, θα συμμετέχουν περίπου είκοσι (20)
μαθητές και δύο (2) συνοδοί καθηγητές και θα έχει συνολική διάρκεια πέντε (5) ημερών (τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο). Για τον σκοπό αυτό το Γενικό Λύκειο Λεβιδίου προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό με τα εξής χαρακτηριστικά:

Α. Πρόγραμμα εκδρομής:
Δευτέρα 5-03-2012
Αναχώρηση 06:00 από το Λεβίδι.
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη γύρω στις 18:00 με ενδιάμεση στάση για φαγητό
στον Βόλο.
Τρίτη 6-03-2012
Το πρωί επίσκεψη στη Βεργίνα , φαγητό στη Βέροια.
Το απόγευμα ξενάγηση στην Έδεσσα-Καταρράκτες.
Τετάρτη 7-03-2012
Περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης – Επίσκεψη στα αξιοθέατα.
Πέμπτη 8-03-2012
Αναχώρηση για Σέρρες- Οχυρό Ρούπελ, φαγητό στη Δράμα.
Απόγευμα στην Καβάλα.
Παρασκευή 30-03-2012
Αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη.
Επιστροφή και άφιξη στο Λεβίδι στις 21:30 περίπου.

Οι ενδιαφερόμενοι (εκπρόσωποι τουριστικών γραφείων) μπορούν να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Σχολείου: 27960 22216 από τις 08:00 έως 14:00.

Β. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:
1. Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, τόσο στις περιηγήσεις-ξεναγήσεις, όσο και στις νυκτερινές εξόδους τους.
2. Η διαμονή των μαθητών (τέσσερις διανυκτερεύσεις) θα γίνει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης Α΄ κατηγορίας (χαρακτηρισμένο επισήμως από τον ΕΟΤ), σε δωμάτια 4 δίκλινα, 4 τρίκλινα και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές με μπάνιο ή ντους.
3. Σε όλα τα μέλη της εκδρομής θα προσφέρεται από το ξενοδοχείο πρωινό γεύμα κι ένα γεύμα (ή δείπνο) ανάλογα με το πρόγραμμα.
4. Όλα τα μέλη της εκδρομής θα μείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο και δε θα επιτραπεί ο χωρισμός τους σε δύο ξενοδοχεία, ανεξάρτητα αν αυτά είναι δίπλα.
5. Τα ξενοδοχεία τα οποία θα προταθούν, ένα ή περισσότερα, πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά.
6. Δέκα μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα ) τη συγκεκριμένη ημερομηνία για τη διαμονή αποκλειστικά και ονομαστικά των μαθητών του Σχολείου μας.
7. Μια εβδομάδα πριν από την αναχώρηση πρέπει να έχουμε τους αριθμούς των δωματίων του ξενοδοχείου, ώστε να γίνει η κατανομή των μαθητών και να ξέρει ο κάθε μαθητής το δωμάτιο που θα μείνει.
8. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 6 και 7 της παρούσης προκήρυξης, θα κληθεί ο αμέσως επόμενος μειοδότης.
9. Το τουριστικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλλει στο Σχολείο, για να αναλάβει την οργάνωση της εκδρομής, υποχρεούται να καταθέσει απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
10. Το λεωφορείο πρέπει απαραιτήτως να διαθέτει το (προβλεπόμενο στο άρθρο 13 του Ν.711/1977) δελτίο απογραφής, δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο ΚΤΕΟ, κλιματισμό, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και να πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας.
11. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
12. Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς εκτέλεσής της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του Σχολείου από την εκδρομή.
13. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της εκδρομής και το κόστος ανά μαθητή μαζί με τον Φ.Π.Α.
14. Το Σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια ποιοτικά, ασφάλειας, οργάνωσης της εκδρομής και οικονομικά (τιμή ανά μαθητή).
Οι σχετικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι την Τρίτη 31-01-2012 και ώρα 13:00 σε κλειστούς φακέλους που θα φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα τα στοιχεία του προσφέροντος και την ένδειξη «Προσφορά για την πενθήμερη εκδρομή της Γ’
Λυκείου του Γενικού Λυκείου Λεβιδίου».
Εκπρόθεσμες προσφορές δε θα γίνουν δεκτές.
Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του Σχολείου την Τρίτη 31-01-2012 και ώρα 13:00. Όλες οι προσφορές και η επιλεγείσα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου (http://lyk-levid.ark.sch.gr/) στις 31-01-2012 μετά την αξιολόγησή τους.
Δε θα γίνουν δεκτές αντιπροσφορές μετά την αποσφράγιση των προσφορών.
Ενστάσεις κατά της επιλογής θα γίνονται δεκτές μέχρι την 1-1-2012 ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter