tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Ευκαιρία να προβληθεί η Αρκαδία στη νέα καμπάνια του Υπουργείου Παιδείας!

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Ευκαιρία να προβληθεί η Αρκαδία στη νέα καμπάνια του Υπουργείου Παιδείας!

Το Υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιο του, προς όλα τα σχολεία της Αρκαδίας, επισημαίνει ότι «οι σχολικές εκδροµές αποτελούν µία από τις βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της σχολικής ζωής και ταυτόχρονα είναι ...
το προνοµιακό πλαίσιο για τους µαθητές που τους επιτρέπει να γνωρίσουν βιωµατικά το µοναδικό φυσικό περιβάλλον της χώρας µας,  τα µνηµεία της ιστορίας µας και του πολιτισµού µας,  αλλά και να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν σχέσεις µεταξύ τους και µε τους καθηγητές τους.
Ο στόχος των σχολικών εκδροµών είναι πρωτίστως παιδαγωγικός και ψυχαγωγικός και µπορεί να συνδυαστεί µε την υποστήριξη και την ανάπτυξη του µεγάλου πλεονεκτήµατος της χώρας µας που είναι ο τουρισµός.  
Για την προβολή και προώθηση της Ελλάδας ως τόπο προορισµού σχολικών εκδροµών τόσο για τα σχολεία της χώρας,  όσο και για σχολεία του εξωτερικού,  µε πρωτοβουλία του Υπουργείου, δηµιουργείται ψηφιακή διαδραστική πλατφόρµα µε τοενδεικτικό σύνθηµα «“Πάµε Ελλάδα”/Schools, let’s go to Greece»,  και ξεκινά µια πανελλαδική καµπάνια, µε τίτλο:  «Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο µου»,  η οποία κορυφώνεται την Κυριακή 1 Απριλίου  2012 µε κεντρικές εκδηλώσεις σε πόλεις όλων των Περιφερειών.
Σε αυτή την προσπάθεια είναι αναγκαία η ενεργός συµµετοχή των σχολείων και πρωτίστως των µαθητών, οι οποίοι µπορούν να κάνουν έντονη την παρουσία τους στις πόλεις µε τις δράσεις τους και τα δηµιουργικά τους έργα,  ώστε το σύνθηµα: 
«“Πάµε Ελλάδα”/Schools, let’s go to Greece» να φτάσει σε όλη τη χώρα και πέρα από τα σύνορά της. 
Ένα τµήµα ή τάξη ή σχολείο δηµιουργεί το δικό του έργο για την προβολή του τόπου του,  µε στόχο να προσελκύσει σχολεία από άλλα µέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το έργο θα είναι ένα βίντεο µέγιστης διάρκειας έως 5 λεπτών, το οποίο µπορεί να περιέχει: 
• εικόνες - φωτογραφίες της περιοχής 
• τραγούδι - χορό  
• γκράφιτι (σε ύφασµα ή σε χαρτί)
• άλλο δηµιουργικό έργο που θα προτείνει το σχολείο  
Το έργο µπορεί να είναι εκτός από την ελληνική και στη αγγλική γλώσσα,  δεδοµένου ότι θα απευθύνεται και προς τους µελλοντικούς επισκέπτες –  συµµαθητές τους από το εξωτερικό, εφόσον η πλατφόρµα θα είναι επισκέψιµη και από σχολεία του εξωτερικού.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει το σχολείο για να αναρτήσει το βίντεο,  είναι απλή, διαρκεί µερικά µόνο λεπτά και είναι η εξής:
1.  Επίσκεψη στη σελίδα http://vod.sch.gr και  επιλογή "Σύνδεση", χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασµού του σχολείου σας στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο.
Στη συνέχεια, επιλογή "Ανάρτηση Βίντεο" .
2.  Συµπλήρωση όλων των πεδίων της φόρµας που εµφανίζεται.  Στο πεδίο "Λεπτοµερής περιγραφή του βίντεο" συµπλήρωση στοιχείων που σχετίζονται µε το βίντεο,  όπως για παράδειγµα το όνοµα του σχολείου και τους συντελεστές που εργάστηκαν για το βίντεο (π.χ., εκπαιδευτικοί, µαθητές κτλ).
3.  Προσοχή, στο πεδίο "Επιλέξτε κατηγορία για το βίντεο" πρέπει να επιλεγεί µόνο η κατηγορία "Πάµε Ελλάδα".
4.  Πρέπει επίσης να γίνει  επιλογή των όρων χρήσης, αποδοχή τους και στη συνέχεια η  ανάρτηση του βίντεο.
Η καταληκτική ηµεροµηνία ανάρτησης των έργων στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση ορίζεται η Τετάρτη 21η  Μαρτίου 2012. 
Η προετοιµασία και το περιεχόµενο της κεντρικής εκδήλωσης θα συντονιστεί µε πρωτοβουλία του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή Α/βάθµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης,  ενεργοποιώντας τη µαθητική κοινότητα,  τους καθηγητές,  τα ΚΠΕ,  τους Σχολικούς Συµβούλους,  τους ∆ιευθυντές Σχολείων και τους γονείς,  πάντα σε συνεργασία µε την Περιφέρεια και τους ∆ήµους. 
Σχετικά µε τις εκδηλώσεις θα λάβετε ενηµέρωση από τους Περιφερειακούς
∆ιευθυντές Α/βάθµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter