tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Η πρόταση των Επιμελητηρίων για τα Πυρόπληκτα Δάνεια

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Η πρόταση των Επιμελητηρίων για τα Πυρόπληκτα Δάνεια

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας διοργάνωσε το  Σάββατο  28  Ιανουαρίου  2012  τη δεύτερη συνάντηση των Προέδρων των  Επιμελητηρίων  των  πυρόπληκτων  νομών, με θέμα  συζήτησης το τι μέλλει γενέσθαι με τα  Πυρόπληκτα  Δάνεια.
Η ...
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κάψια Αρκαδίας και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας κ. Παναγιώτης Σίμωσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Κωνσταντίνος Πανδής,  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Δημήτριος Αδαμόπουλος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Άρης Τηλιγάδας, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου  Ηλείας κ. Νικόλαος Παναγιωτακόπουλος, μέλη των διοικητικών επιτροπών και στελέχη των Επιμελητηρίων.
Αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής ήταν να ετοιμαστεί και να σταλεί πρόταση προς τον Υπουργό Οικονομικών με την οποία θα παρουσιάζονται τόσο η μακροπρόθεσμη όσο και η άμεση λύση για το θέμα των πυρόπληκτων δανείων, δεδομένου ότι μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων αδυνατεί να καταβάλει ακόμη και τους τόκους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η πρώτη αυτή πρόταση έχει ήδη συμφωνηθεί και υπογραφεί από 24 Επιμελητήρια, αφορά παρεμφερή δάνεια που έχουν δοθεί με την εγγύηση του Δημοσίου και έχει προταθεί από το καλοκαίρι του 2011, χωρίς όμως απάντηση μέχρι σήμερα από τα αρμόδια υπουργεία και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, χρήζει όμως μεγαλύτερης προώθησης.

Η πρόταση που απεστάλη στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, με κοινοποίηση στον Υφυπουργό κ. Σαχινίδη έχει αναλυτικά ως εξής:


Θέμα :  1. Δάνεια εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο
     2. Δάνεια επιχειρήσεων πυρόπληκτων νομών
Αξιότιμε κύριε Αντιπρόεδρε,
Έχοντας λάβει υπόψη :
Την σημερινή οικονομική συγκυρία και τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που έχουμε λάβει έναντι των δανειστών μας.
Την διαπιστωμένη αδυναμία : α) των Ελληνικών επιχειρήσεων υπέρ των οποίων έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων, να ανταποκριθούν στους όρους αποπληρωμής και στους όρους επιτοκιακής επιβάρυνσης ττου εγγυημένου από το Ελληνικό Δημόσιο δανεισμού τους, β) των πιστωτικών ιδρυμάτων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που συνεπάγεται η μη εξυπηρέτηση της αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων τους και γ) του Ελληνικού Δημοσίου,όχι μόνο να υποστεί την ταμειακή δημοσιονομική επιβάρυνση της κατάπτωσης της εγγύησής του, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσει ως εξέλιξη, το να καταστούν όλα τα δάνεια υπέρ των οποίων εγγυήθηκε, επισφαλή και ανεπίδεκτα εισπράξεως.

Γνωρίζοντας, ότι, οι συνέπειες από την αθροιστική επέλευση των προαναφερόμενων μη διαχειρίσιμων κινδύνων από όλες τις .συμβαλλόμενες πλευρές (Δημόσιο, επιχειρήσεις, τράπεζες), θα ήταν καταστροφικές, τα επιμελητήρια των νομών, των οποίων οι επιχειρήσεις μέλη έχουν λάβει δάνεια από τα πιστωτικά ιδρύματα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε συνάντηση – σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, την 22.07.2011, διατυπώσαμε και σας υποβάλλαμε την εξής πρόταση :
Να καταργηθεί η τριμερής συμβατική σχέση (δημόσιο – επιχειρήσεις – τράπεζες) που καταρτίσθηκε με την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω της εξαγοράς από το Ελληνικό Δημόσιο, (κατά τρόπο που αυτό θα κρίνει ως τον πλέον συμφέροντα) του συνόλου των εγγυημένων δανείων, (εγγυημένο και ανεγγύητο τμήμα) μαζί με τις εξασφαλίσεις του, (υποκαθιστάμενο σε αυτές) καθώς και των δανείων, που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση,  χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κάνοντας χρήση μόνο ενός μέρους των μέτρων στήριξης (επιδότηση επιτοκίου) ούτως ώστε το χαρτοφυλάκιο αυτό των δανείων, να προστατευθεί σαν οιονεί περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου, από τους προφανείς κινδύνους πλήρους απαξίωσής του.
Το κεφάλαιο του εξαγορασθέντος κατά τα προαναφερόμενα χαρτοφυλακίου των εγγυημένων δανείων, να ασφαλισθεί,.
Το ασφάλιστρο που θα κληθούν να πληρώσουν οι επιχειρήσεις, μαζί με οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, να μην υπερβαίνει το 5%. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η ασφάλιση του κεφαλαίου, θα πρέπει να γίνει  για τόσο χρονικό διάστημα ώστε, το σύνολο των ασφαλίστρων που θα καταβληθούν, αθροιζόμενα με τις αποδόσεις τους, να οδηγούν σε εξόφληση του κεφαλαίου.

Για την προεκτεθείσα πρότασή μας η οποία τέθηκε υπόψη σας με έμφαση, δεν λάβαμε μέχρι σήμερα καμία απάντηση. Ωστόσο, γνωρίζοντας, ότι, αυτή, αποτελεί την μόνη οριστική και υλοποιήσιμη λύση, διότι αποτελεί ένα εναλλακτικό μοντέλο αποπληρωμής – είσπραξης – ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου των εγγυημένων δανείων, το αργότερο κατά τους πιο απαισιόδοξους υπολογισμούς, σε μία τριακονταετία, επιμένουμε, στην υιοθέτηση της λύσης αυτής.

Γνωρίζουμε όμως, τουλάχιστον κατά τον τρόπο που ενημερωνόμαστε από την τρέχουσα ενημερότητα, για το πλήθος των θεμάτων που η αντιμετώπισή τους έχει τεθεί χρονικά τουλάχιστον, σε προτεραιότητά έναντι των θεμάτων που σας εκθέτουμε με την παρούσα και ενδεχόμενα θα απαιτηθεί σημαντικό χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι μεταξύ μας συζητήσεις για την αντιμετώπιση του συνολικού προβλήματος.

Παράλληλα, όμως, στο μεσοδιάστημα, ανησυχούμε ιδιαίτερα, για τις μη ανατάξιμες καταστροφές που είναι βέβαιο, ότι, θα προκληθούν, στις επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί στα μέτρα χρηματοπιστωτικής στήριξης των υπουργικών αποφάσεων, υπ’ αριθ. 36579 Β.1666.29.08.2007, 2/54310/0025/13.9.2007 και 2/16563/0025/17.3.2010, με ή χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και οι οποίες βρίσκονται σε παντελή αδυναμία να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δόσεων κεφαλαίου των οποίων η καταβολή αρχίζει την 30.06.2012, παρακαλούμε να εγκρίνετε :
Παράταση της περιόδου χάριτος για μία τετραετία, χωρίς ταυτόχρονη παράταση του τελικού χρόνου εξόφλησης ΟΙ δόσεις κεφαλαίου της τετραετίας αυτής, να μετατραπούν σε balοon payment.
Το επιτόκιο να υπολογίζεται εναλλακτικά : α) με βάση το euribor + 70% + εισφορά του Ν. 128/1975, β) με βάση το ΕΓΕΔ + εισφορά του Ν.128/1975.

Με τον τρόπο αυτό, προσωρινά τουλάχιστον, αναστέλλεται η διαφαινόμενη βέβαιη πορεία των δανείων προς τις επιχειρήσεις των πυρόπληκτων νομών, στην πιστωτική απαξίωση (λόγω της αδυναμίας εξυπηρέτησής τους) με τελικό αποτέλεσμα αυτά να καταστούν ανεπίδεκτα είσπραξης. Κατά τον ίδιο χρόνο και τρόπο αναστέλλονται και οι καταπτώσεις των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ευελπιστώντας στην σύντομη θετική ανταπόκρισή σας στο αιτήματά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Επιμελητήρια Πυρόπληκτων Νομών
Αχαΐας     Πρόεδρος Πλάτωνας Μαρλαφέκας
Ευβοίας     Πρόεδρος Παναγιώτης Σίμωσης
Ηλείας           Πρόεδρος   Κων/νος Νικολούτσος
Λακωνίας     Πρόεδρος Κων/νος Πανδής
Μεσσηνίας   Πρόεδρος Δημήτριος Αδαμόπουλος

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

αντε γιατι χανομαστε!

blogger hit counter