tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Τι προβλέπει το ΦΕΚ για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στους εργαζομένους της Πυροσβεστικής

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

Τι προβλέπει το ΦΕΚ για τη χορήγηση μηνιαίου επιδόματος στους εργαζομένους της Πυροσβεστικής


Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δημοσιεύθηκε ΦΕΚ που προβλέπει ότι στο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που τίθεται στην κατάσταση ...
της Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω παθήματος που αποδεδειγμένα επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα, τριακοσίων (300,00) ευρώ.
Το ίδιο ως άνω επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό για όλο το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά του, συνεπεία τραυματισμού του, που επήλθε
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος μέχρι την ημέρα αποκατάστασης της υγείας του, που θα προκύπτει
από γνωμάτευση υπηρεσιακού γιατρού ή Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής.

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις χορήγησης

Το ως άνω επίδομα χορηγείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο στο πυροσβεστικό προσωπικό του Σώματος, το οποίο:
α. Έχει τεθεί, με απόφαση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου, στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω παθήματος που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται με διοικητική εξέταση ή
β. Απέχει από τα καθήκοντά του συνεπεία τραυματισμού του, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που διαπιστώνεται,
επίσης, με διοικητική εξέταση.

Διαδικασία – Τρόπος χορήγησης

1. Μετά τον τραυματισμό υπαλλήλου που ανήκει στο πυροσβεστικό προσωπικό του Σώματος, ο οποίος έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διενεργείται διοικητική εξέταση, είτε αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, είτε μετά από αναφορά του παθόντος, προς διαπίστωση των συνθηκών του
τραυματισμού και της σχέσης αυτού με την υπηρεσία.
2. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής εξέτασης, το αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτής όργανο, διαβιβάζει τη σχετική αλληλογραφία στη Διεύθυνση Προσωπικού του
Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού Α.Π.Σ., εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, διαβιβάζει την πρότασή του,
διατυπωμένη με σαφήνεια, στη Διεύθυνση Οικονομικών, η οποία μεριμνά για την έκδοση σχετικής απόφασης, για τη χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος.
3. Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στη Διαχείριση Χρηματικού Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία χορηγεί αναδρομικά στους δικαιούχους το εν λόγω επίδομα, ως ακολούθως:
3.1. Στους τιθέμενους στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης με την οποία περιέρχονται στην κατάσταση αυτή.
3.2. Στους απέχοντες από τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου για το προ της περιέλευσής τους στη συγκεκριμένη κατάσταση χρονικό διάστημα, από την ημέρα του παθήματος, αναλογικά και για το σύνολο του χρόνου της αποχής.
4. Το επίδομα χορηγείται επίσης και σε όποιον μετά την αποκατάσταση της υγείας και την επάνοδό του στην υπηρεσία, απέχει εκ νέου από τα καθήκοντά του, λόγω
του αρχικού τραυματισμού ή παθήματος, που έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, γεγονός που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η αλληλογραφία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προσωπικού και ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 2 και 3.
5. Εάν πρόκειται για χρόνο αποχής μικρότερο του μηνός, το επίδομα υπολογίζεται σε τόσα τριακοστά όσα οι ημέρες αποχής από την υπηρεσία, μηνιαίως.
6. Το επίδομα χορηγείται μέχρι την απόλυση ή αποστρατεία του δικαιούχου από το Πυροσβεστικό Σώμα ή τη μετάταξή του στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος λάβει κανονική άδεια με μειωμένες αποδοχές ή άδεια άνευ αποδοχών, το επίδομα περικόπτεται για το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα.

Τελικές – μεταβατικές διατάξεις
1. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μέσω της μισθοδοσίας του δικαιούχου και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και φόρο εισοδήματος.
2. Όσοι έχουν τεθεί στην κατάσταση της υπηρεσίας γραφείου πριν και μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3938/2011, για τους λόγους που ρητά αναφέρονται σ’ αυτόν, καθώς και όσοι απείχαν, μετά την έναρξη ισχύος του, από τα καθήκοντά τους υπό τις, επίσης αναφερόμενες σ’ αυτόν, προϋποθέσεις, δύνανται να υποβάλουν ιεραρχικά
αίτηση προς τη Διεύθυνση Προσωπικού Α.Π.Σ., η οποία μεριμνά για τη συλλογή και αξιολόγηση των αναγκαίων στοιχείων και διαβιβάζει τη σχετική πρότασή της, διατυπωμένη με σαφήνεια, στη Διεύθυνση Οικονομικών Α.Π.Σ. για την έκδοση της σχετικής απόφασης, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, τηρούμενης της ως άνω διαδικασίας, από την ημερομηνία ισχύος του προαναφερόμενου νόμου.

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 31−3−2011, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3938/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter