tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Κάλπες στους 22 παλιούς δήμους της Αρκαδίας για την εκλογή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ!

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Κάλπες στους 22 παλιούς δήμους της Αρκαδίας για την εκλογή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ!

Εγκύκλιο που ρυθμίζει τις λεπτομέρειες για τις εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης του νέου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έστειλε ο γραμματέας του κόμματος, Μιχάλης Καρχιμάκης, προς τις τοπικές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ Αρκαδίας.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι κάλπες θα στηθούν στις δημοτικές ενότητες, δηλαδή στους πρώην Δήμους (22 στην Αρκαδία) και ο κάθε ψηφοφόρος θα δίνει 2 ευρώ.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


1.      Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης (Ε.ΚΑ.Π.)
Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καταστατικού και το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας της, η Ε.ΚΑ.Π. είναι υπεύθυνη  για την ενότητα των διαδικασιών και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων. 
Η Ε.ΚΑ.Π. είναι επίσης αρμόδια να αποφασίζει δεσμευτικά για κάθε θέμα ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού. 'Oλες οι διαδικασίες θα διεξαχθούν βάσει των Κατευθυντήριων Οδηγιών της ΕΚΑΠ.
Η πετυχημένη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη Προέδρου του 2007 αποτελεί εγγύηση για την ομαλή διεκπεραίωση της νέας διαδικασίας. 

    2.    Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ( ΚΕΕ )
Με απόφαση του Π.Σ. (02.03.12) δημιουργήθηκε Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, έργο της οποίας είναι η συγκρότηση Νομαρχιακών Εκλογικών Επιτροπών (ΝΕΕ) και  σε συνεργασία μ' αυτές, η συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών σε όλα τα Εκλογικά Κέντρα.
Η ΚΕΕ θα κινητοποιήσει την Οργάνωση του κινήματος και θα διατάξει κατά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα όλα τα μέλη του ΕΣ και των Περιφερειακών Επιτροπών, για τον άριστο συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών.
Το Τμήμα Μητρώου και το Τμήμα Πληροφορικής, Νέων Τεχνολογιών και Διαδικτύου λειτουργούν από σήμερα υπό την εποπτεία της Ε.ΚΑ.Π..

   3.    Ημέρα εκλογής - Ώρα ψηφοφορίας
Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής καθορίζεται η Κυριακή 18 Μαρτίου 2012 και ώρες ψηφοφορίας από 09.00 έως 17.00.

 Εκλογικά Κέντρα
Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί σε επίπεδο Δημοτικών Ενοτήτων.
Η επιλογή των χώρων των Εκλογικών Κέντρων (ΕΚ) αποτελεί ευθύνη των ΝΕΕ.
Σε κάθε ΕΚ, μπορούν να υπάρχουν περισσότερες από μια Κάλπες, αναλόγως των εκτιμήσεων των ΝΕΕ.
Ο κατάλογος των ΕΚ και των Καλπών υποβάλλονται στην ΚΕΕ και την ΕΚΑΠ για πιστοποίηση.
Η χρησιμοποίηση μη πιστοποιημένων ΕΚ ή καλπών δεν επιτρέπεται.

Εφορευτικές Επιτροπές
Με ευθύνη των ΝΕΕ συγκροτούνται ανά Εκλογικό Κέντρο επταμελείς Εφορευτικές Επιτροπές (ΕΕ) οι οποίες αποτελούνται η κάθε μια από έξη (6) μέλη των ΣΕ των ΤΟ του Δήμου, υπό την προεδρία μέλους της ΝΕΕ και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των υποψηφίων ως παρατηρητών.  
Κάθε υποψήφιος μπορεί να ορίζει έναν εκπρόσωπό του σε κάθε εφορευτική επιτροπή εκλογικού κέντρου.
Όπου υπάρχουν δυσλειτουργίες, την ευθύνη συγκρότησης των ΕΕ αναλαμβάνει η ΚΕΕ σε συνεννόηση με τις ΝΕΕ.
Οι ΝΕΕ κοινοποιούν τα πλήρη στοιχεία των ΕΕ στην ΚΕΕ και την Ε.ΚΑ.Π. για πιστοποίηση.
Τυχόν ενστάσεις για τη συγκρότηση των ΕΕ εξετάζονται από την Ε.ΚΑ.Π..
Η ΝΕΕ είναι υπεύθυνη και για τις επιμέρους Εφορευτικές Επιτροπές Κάλπης (ΕΕΚ) όταν πρόκειται  να στηθούν περισσότερες από τρεις κάλπες ανά ΕΚ.

Μητρώα Μελών και Φίλων
Τα Μητρώα Μελών και Φίλων πιστοποιούνται και κλείνουν την 5η Μαρτίου.
Τα Μητρώα ανοίγουν πάλι την Κυριακή 18 Μαρτίου, κατά τις ώρες ψηφοφορίας (09.00 - 17.00) προκειμένου να εγγραφούν και να ψηφίσουν νέα μέλη και φίλοι, στα πλαίσια της «ανοιχτής διαδικασίας», όπως ακριβώς έγινε και το 2007.
Η εγγραφή νέων Μελών και Φίλων γίνεται με τη συμπλήρωση αίτησης εγγραφής επί της οποίας θα αποτυπώνεται η φράση : «Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού τα Μέλη και οι Φίλοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δε συμμετέχουν σε άλλο πολιτικό κόμμα και αποδέχονται τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος».

Εκλογικοί Κατάλογοι
Τα Μητρώα Μελών και Φίλων, συσχετισμένα με τους Εκλογικούς Καταλόγους του Υπουργείου Εσωτερικών και τον εθνικό εκλογικό αριθμό, θα αποτελέσουν ανά ΝΕ τη βάση των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι θα παραδοθούν, μέσω ΝΕΕ, στις ΕΕ των ΕΚ.

Διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας
Η εκλογική διαδικασία θα υποστηριχθεί:
(α)   με χειρόγραφο σύστημα πιστοποιημένων εντύπων της Ε.ΚΑ.Π.
(β)   με δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά Νομό ή Περιφέρεια ή Δήμο
      Μητροπολιτικών Συγκροτημάτων ή Περιφερειών.

Απαραίτητα έγγραφα συμμετοχής στην ψηφοφορία
Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν:
-          οι έλληνες πολίτες με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο τους,
-          οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το διαβατήριο, και
-          οι μετανάστες με την άδεια παραμονής.

Οικονομικές προϋποθέσεις συμμετοχής
Όλοι οι ψηφοφόροι, προκειμένου να ψηφίσουν στην εκλογή της 18ης Μαρτίου, θα καταβάλλουν το ποσό των 2 ευρώ σε καθορισμένο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

11. Ενστάσεις
Ενστάσεις κατά των εκλογικών διαδικασιών, την ημέρα της ψηφοφορίας, υποβάλλονται πρωτοβάθμια στην Εφορευτική Επιτροπή του Εκλογικού Κέντρου και δευτεροβάθμια στην Ε.ΚΑ.Π..
Η Ε.ΚΑ.Π., με ειδική αναφορά στην κατευθυντήρια οδηγία και στον κανονισμό ψηφοφορίας, θα εξειδικεύσει  την εφαρμογή των διαδικασιών στις Οργανώσεις του Εξωτερικού (Ελληνισμός της Διασποράς).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter