tEFa7rqPp-c7UtSlqZ3pgypkFZI kalimera-arkadia.gr: Σχέδια "πράσινης" ανάπτυξης για τη λίμνη του Λάδωνα!

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010

Σχέδια "πράσινης" ανάπτυξης για τη λίμνη του Λάδωνα!

 "Ο Λάδωνας μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό παράδειγμα πράσινης ανάπτυξης καθώς συναρτά την τοπική ανάπτυξη με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος κατέθεσε πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας που θα περιλαμβάνει ζώνες διαχείρισης - ανάδειξης και προστασίας, δραστηριότητες αγροτουρισμού και οικοτουρισμού αλλά και δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Χωρίς ένα τέτοιο σχέδιο, υπάρχει κίνδυνος είτε η περιοχή να χάσει στοιχήματα ανάπτυξης ή να αναπτυχθεί σε βάρος του περιβάλλοντος. Βασική παράμετρος είναι ότι η περιοχή του Λάδωνα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικοσύστημα. "     
Αυτό τόνισε σε σημερινή συνέντευξη τύπου που έγινε στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας Κώστας Καρτάλης, παρουσία του βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Φώτη Χατημιχάλη.    
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και που συμπεριλαμβάνονται στο πόρισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, η περιοχή της Λίμνης του Λάδωνα:    

1. αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς παράγοντες της Πελοποννήσου με σημαντική υποστήριξη του περιβάλλοντος και προσφορά φυσικών πόρων, νερού και εδάφους
    2. εμφανίζεται σε ικανοποιητική οικολογική κατάσταση και συνδυάζει με μοναδικό τρόπο χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος (λίμνη/ποταμός, υγροτοπική βλάστηση, πλούσια ορνιθοπανίδα) και του πολιτιστικού περιβάλλοντος
    3. παρουσιάζει επίσης υψηλή ποιότητα φυσικών χαρακτηριστικών και τοπίου που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
    4. προσφέρεται για την ήπια τουριστική ανάπτυξη στο πρότυπο άλλων λιμνών στη χώρα (λίμνη Πλαστήρα, λίμνη Κερκίνη, κ.α.).
    Οι τρεις ομιλητές παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο σχέδιο υποστήριξης της λίμνης του Λάδωνα και της ευρύτερης περιοχής που θα έχει ως γενικότερο στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής και το οποίο προτείνεται να εξετασθεί προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 (κυρίως σε ότι αφορά στα Υπουργεία ΠΕΚΑ, Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος). Επίσης προτείνεται μέρος των αναγκαίων πιστώσεων να αναλάβει η ΔΕΗ ως αντιστάθμισμα για την εκμετάλλευση των υδατικών πόρων της περιοχής.
    Σύμφωνα με το σχέδιο προβλέπονται τα εξής:
    Για το Κανονιστικό - Διαχειριστικό πλαίσιο.

    · Καθορισμός ζωνών προστασίας (ελεύθερη ζώνη 50-100 μέτρων από τις όχθες)
    · Καθορισμός ζωνών επιτρεπόμενων χρήσεων
    Για τη Μελέτη - Παρατήρηση - Προστασία.
    · Συστηματική καταγραφή κατά περιοχή της χλωρίδας και πανίδας
    · Χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
    · Μικροί θεματικοί χώροι επίδειξης θεμάτων περιβάλλοντος
    · Θέσεις παρατηρητηρίων - θέας - λήψης φωτογραφιών
    Για τους Χώρους προστασίας
    · Εμπλουτισμός χλωρίδας και πανίδας
    · Υδάτινοι χώροι αναπαραγωγής ψαριών
    · Καταφύγια θηραμάτων
    Για την Οικοτουριστική αξιοποίηση

    · Χώροι αναψυχής - αναψυκτήρια
    · Χώροι αθλητισμού
    · Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού (παρατήρηση πουλιών, αγροτουρισμός κλπ.)
    · Πρόσβαση (περιμετρικός δρόμος μικρού πλάτους, ποδηλατόδρομος,κ.α.)
    · Καταλύματα εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον.

    Για τον Αγροτουρισμό

    Ειδικότερα προτείνεται να δημιουργηθεί περιμετρικά της λίμνης μία ζώνη αποκλειστικής βιολογικής καλλιέργειας σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης και τις τοπικές υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτό θα ενισχύσει την περιβαλλοντική προστασία, θα συμβάλλει στην αποφυγή επιβάρυνσης του υδροφόρου ορίζοντα και του υδατικού δυναμικού της λίμνης από νιτρικά και άλλα λιπάσματα, αλλά και θα δώσει διέξοδο στην τοπική γεωργική οικονομία καθώς έτσι δημιουργούνται προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και υποστηρίζεται η τοπική απασχόληση.

    Για τον Πολιτισμό

    Καθιέρωση και αναβάθμιση του Φεστιβάλ Λάδωνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

blogger hit counter