Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Ο αθλητισμός, ως κοινωνικό αγαθό


του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και Περιφερειακού Σύμβουλου Πελοποννήσου, Δημήτρη Λαλουδάκη

 O αθλητισμός είναι παγκόσμιο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο ιστορικά έχει αποδείξει την ιδιαίτερη επιρροή του που ασκεί σε πολλούς τομείς της κοινωνίας.
Είτε ως δραστηριότητα σωματικής άσκησης  είτε ως θέαμα ο αθλητισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των αναγκών του ανθρώπου (ψυχαγωγικών-παιδαγωγικών-ψυχολογικών-κοινωνικών) τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινωνικό.

Η δόξα το χρήμα που ο σύγχρονος αθλητισμός μπορεί άμεσα η έμμεσα να προσφέρει σε αρκετούς παραλήπτες αποτελούν και τις εγγενείς απειλές του οι οποίες πρέπει να προβληματίζουν τους ανθρώπους που τον υπηρετούν έτσι ώστε πιο ώριμοι πιο οργανωμένοι και με ανοικτό το πνεύμα να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας προς όφελος του αθλητισμού.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός παρά τις θεωρητικές και πρακτικές αδυναμίες που παρουσιάζει είναι μια συστηματική διαδικασία που επιτρέπει να αξιολογούμε την παρούσα κατάσταση όπως διαμορφώνεται και να θέτει τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και προτεραιότητες για τα κατάλληλα μέτρα δράσης στο μέλλον.
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός πλάνου αθλητικού για τα επόμενα χρόνια.
Γνωρίζουμε ότι η διάρκεια που διακρίνει το κάθε είδος σχεδιασμού ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες τις προτεραιότητες και το κόστος ενός έργου.
Μπορούμε όμως να κάνουμε ένα βραχυπρόθεσμο (διάρκειας εώς και 1 χρόνο) ένα μεσοπρόθεσμο (από 1 εώς 3 χρόνια) και ένα μακροπρόθεσμο (από 5 χρόνια και πάνω) σχεδιασμό.
Ως διαδικασία δεν καθόλου εύκολη αφού το περιβάλλον υπόκειται συνέχεια σε αλλαγές και ειδικά σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται στην δύνη του κυκλώνα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Καθημερινά καλούμαστε να παίρνουμε αποφάσεις που επηρεάζουν τόσο την  ζωή μας όσο και την ζωή άλλων,μερικές φορές η διαδικασία αυτή είναι τόσο σύντομη ώστε δεν την συνειδητοποιούμε καν και πόσο μάλλον σήμερα που άλλοι αποφασίζουν για εμάς και την χώρα μας.
Η διείσδυση του αθλητισμού στην πολιτική,κοινωνική και οικονομική ζωή του σύγχρονου κράτους
είναι δεδομένη και δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί , στις μέρες μας είναι γνωστή σε όλους μας ως αθλητική οικονομία ή οικονομία του αθλητισμού.
Η επιρροή του αθλητισμού στην οικονομική ζωή μιας πόλης ενός χωριού  μπορεί να είναι θετική και να δημιουργήσει έσοδα,θέσεις εργασίας- ανάπτυξη.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τον αθλητικό τουρισμό να καταλαμβάνει σημαντική θέση στην αγορά του τουριστικού προϊόντος.
Σήμερα που βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης και δυσχέρειας λογικό είναι να υπάρχουν περικοπές από τον προϋπολογισμό του αθλητισμού.
Έτσι είναι αναγκαίες άλλες πηγές  πόρων για την στήριξη του.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει να προτείνει την χορηγία ώς πηγή χρηματοδότησης.
Τα οφέλη από την χορηγία μπορεί να είναι πολλαπλά τόσο για τον αθλητισμό όσο και για την κοινωνία ολόκληρη, το κύριο όμως όφελος για τον αθλητισμό είναι η ανεύρεση μιας ακόμη σημαντικής πηγής χρηματοδότησης.
Η αιρετή Περιφέρεια Πελοποννήσου πιστεύει ότι ο Καλλικράτης μπορεί να είναι αρωγός και στον αθλητισμό,γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που θα συναντήσουμε αλλά θα αγωνιστούμε για να πετύχουμε.
Στην προσπάθεια μας αυτή σας θέλουμε συμμέτοχους χρειαζόμαστε την βοήθεια σας και την υποστήριξη σας για να φτιάξουμε αυτά που έχουμε σχεδιάσει για τον αθλητισμό στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μόνο με την δική σας βοήθεια θα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε .
Το παρελθόν έδειξε ότι οι αποσπασματικές και ευκαιριακές πολιτικές δεν βοήθησαν ούτε τον τόπο ούτε τους ανθρώπους του.
Το κράτος πρέπει να έχει συνέπεια και συνέχεια. Η ολοκλήρωση των έργων υποδομής που έχουν ήδη ξεκινήσει και ο σχεδιασμός νέων λειτουργικών και απαραίτητων έργων για τον αθλητισμό είναι βασική προτεραιότητα.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρέπει να αποκτήσει ρόλο συντονιστή, πρέπει να συνεργαστούμε τόσο σε περιφερειακό επίπεδο όσο και σε δημοτικό επίπεδο για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και στα θέματα του αθλητισμού.
Προτεραιότητα μας θα είναι να συγκεντρώσουμε όλα τα αιτήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορούν τον αθλητισμό και αφού τα ιεραρχήσουμε να υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο και την Γ.Γ. Αθλητισμού έχοντας σαν γνώμονα το κοινό συμφέρον.
Στοχεύοντας στον Μαζικό Λαϊκό αθλητισμό θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά στους γονείς και στην τρίτη ηλικία να καταλάβουν ότι η οποιαδήποτε μορφή άθλησης μπορεί να παράγει αθλητισμό να προάγει την υγεία και του σώματος και του πνεύματος...και να σώσει ζωές.